Яка інформація має міститися у дипломах, – постанова уряду

Політика

Кабінет Міністрів України своєю постановою № 811 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)» затвердив перелік обов’язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені).

Диплом молодшого бакалавра, бакалавра, магістра:

найменування документа про вищу освіту;

серія та реєстраційний номер диплома, що присвоюється під час проведення реєстрації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, дата його видачі;

ім’я та прізвище особи, якій присвоєно ступінь;

рік закінчення навчання;

найменування закладу вищої освіти (наукової установи, закладу фахової передвищої освіти), що видав (видала) документ (у разі здобуття вищої освіти у територіально відокремленому підрозділі закладу вищої освіти — найменування такого підрозділу);

назва освітньої програми, кваліфікація, що складається з інформації про здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність (спеціальності, галузь знань — для міждисциплінарних освітніх програм), предметну спеціальність або спеціалізацію (відповідно до сертифіката або рішення про акредитацію) та професійну кваліфікацію (у разі присвоєння);

найменування органу (органів), що акредитував (акредитували) освітню програму;

найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, ім’я та прізвище керівника або іншої уповноваженої особи закладу вищої освіти (наукової установи, закладу фахової передвищої освіти); у разі потреби — інформація про консульську легалізацію та/або проставлення апостиля.

Диплом доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук:

найменування документа про науковий ступінь (ступінь доктора мистецтва);

серія та реєстраційний номер диплома, що присвоюється під час проведення реєстрації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, дата його видачі (до запровадження реєстрації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти — реєстраційний номер та дата видачі додатка не зазначається);

найменування закладу вищої освіти (наукової установи), в якому (якій) здійснювалася підготовка;

назва галузі знань та спеціальності (спеціальностей);

дата набрання чинності рішенням спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня (спеціалізованої ради з присудження ступеня доктора мистецтва);

ім’я та прізвище особи, якій присуджено науковий ступінь (ступінь доктора мистецтва);

найменування закладу вищої освіти (наукової установи), у спеціалізованій вченій раді (спеціалізованій раді з присудження ступеня доктора мистецтва) якого (якої) захищено наукові (мистецькі) досягнення;

найменування органу (органів), що акредитував (акредитували) освітню програму (крім наукового ступеня доктора наук);

найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, ім’я та прізвище керівника або іншої уповноваженої особи закладу вищої освіти (наукової установи), у спеціалізованій вченій раді (спеціалізованій раді з присудження ступеня доктора мистецтва) якого (якої) захищено наукові (мистецькі) досягнення;

у разі потреби — інформація про консульську легалізацію та/або проставлення апостиля на документі про науковий ступінь (ступінь доктора мистецтва).

Додаток до диплома європейського зразка:

найменування документа;

серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома про вищу освіту (науковий ступінь/ступінь доктора мистецтва);

реєстраційний номер та дата видачі додатка до диплома (до запровадження реєстрації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти — реєстраційний номер та дата видачі додатка присвоюється закладом вищої освіти (науковою установою)

інформація: про особу, якій присвоєно кваліфікацію; про присвоєну кваліфікацію, рівень кваліфікації та тривалість її здобуття; про завершену освітню програму та здобуті результати навчання; про академічні та професійні права, що передбачені присвоєною кваліфікацією; додаткова інформація, включаючи інформацію про сертифікати, рішення про акредитацію освітньої програми (дата видачі сертифіката/прийняття рішення, його реквізити та строк дії);

інформація про документ про освіту, на підставі якого здійснювався вступ (у разі вступу на підставі іноземного документа про освіту – інформація про його визнання в Україні); засвідчення додатка до диплома; інформація про національну систему вищої освіти; у разі потреби – інформація про консульську легалізацію та/або проставлення апостиля.

Джерело